Brak og latter

Det finnes flere liv jeg kan forestille meg uten barn men ingen av dem er fylt av slik brak og latter.

Choose Another Story