De ti bud

Jeg spurte henne hvorfor hun aldri fortalte oss om De to bud & hun sa at hun aldri hadde vaert flink med tall sa hun elsket alt sa godt hun kunne & jeg husker at jeg tenkte hvem trenger alle disse reglene nar en har en mor som henne

Choose Another Story