Enig med meg

Jeg tror livet ville ha vaert lettere, sa hun, om bare jeg selv kunne bli enig med meg om noe

Choose Another Story