foreign language

Enig med meg

Jeg tror livet ville ha vaert lettere, sa hun, om bare jeg selv kunne bli enig med meg om noe

Den egentlige grunnen

Det er noen ting man gjar fordi de foles riktige & de er kanskje uten mening & de gir deg ingen penger & de kan vaere den egentlige grunnen til at vi er her: for a elske hverandre & spise hverandres mat & si at det smakte godt.

De ti bud

Jeg spurte henne hvorfor hun aldri fortalte oss om De to bud & hun sa at hun aldri hadde vaert flink med tall sa hun elsket alt sa godt hun kunne & jeg husker at jeg tenkte hvem trenger alle disse reglene nar en har en mor som henne

Brak og latter

Det finnes flere liv jeg kan forestille meg uten barn men ingen av dem er fylt av slik brak og latter.

Bittersot

Hun sa hun gjerne grat i det minst en gang om dagen ikke fordi hun var trist men fordi verden var sa vakker & livet var sa kort.